Arbetsrätt

©Arbetsrätt

Arbetsrätt


 • Har LO och SAC kontaktat dig?
 • Sitter din arbetsgivareorganisation i LO:s knä?Det är dags att anlita mig, Petrus Toxy.


Du ska anlita mig för att:


 • Jag har 13 års personlig erfarenhet av LO och SAC. Detta har gett mig kunskap om hur LO och SAC tänker;


 • Jag har 13 års personlig erfarenhet av svensk- och internationell näringsliv. Detta har gett mig kunskap om företagarens verklighet;


 • Jag är den enda juristen i Sverige, som arbetar för arbetsgivare och som har djuplodande kunskaper inifrån LO och SAC. Detta ger dig såväl som arbetstagare, som företagare ett övertag.


 • Jag har vunnit samtliga arbetsrättsliga fall till dagens datum. Oavsett om jag representerat fackförbund eller företagare.
24/7 - tjänstgöring - Fastpris kan ges vid Inhouse (se nedan).


 • Företagare behöver sällan sin jurist vardagar 9.00-16.00. Som klient når du  mig 24/7/365. Detta sker via ett privat klientnummer.Affärsjuridik.


 • Inom ramen för arbetsrätt erbjuds affärsjuridik.Anställning - Anställningsintervjuer.


 • Har utifrån erfarenhet av LO och SAC utvecklat en egen HR-metod vid intervjuer.Avtalsrätt - Fastpris kan ges.


 • Kontrollerar anställningsavtal.Diskriminering


 • Har hjälpt både arbetsgivare och arbetstagare.


 

Effektivisering.


 • Ta kontakt med mig innan du som företagare effektiviserar. Begår du ett misstag kommer bötfällning från facket som ett brev med posten. Om det vill sig riktigt illa kan bötfällningen uppgå till 600.000 kr eller mer.Enskilt åtal.


 • När en åklagare inte vill väcka åtal kan jag göra det inom ramen för enskilt åtal.


 

EU-rätt.


 • Unionsrätt är en del av svensk lagstiftning. LO och SAC har undermånliga kunskaper i unionsrätt. Anlita en jurist, som har kunskaper i unionsrätt och om hur den samverkar med svensk arbetsrätt.Förhandlingar.


 • Pax melior est quam iustissimum bellum - "Fred är bättre än det rättfärdigaste av krig".   Det finns inget egenvärde i konflikter, om inte motparten vill ha en konflikt. 


 

Inhouse - Fastpris kan ges.


 • För små- och medelstora företag är det dyrt att anställa en egen jurist. Outsourca all juridik inkl. arbetsrätt till Petrus Toxy Law Firm. Även för mindre och ekonomiskt begränsade fackförbund kan det löna sig att Outsourca all juridik.


 

Kontroll av anställningsavtal - Fastpris kan ges.


 • Jag kontrollerar dina befintliga avtal och skriver optimala anställningsavtal efter behov.


 

Konventionsrätt (EKMR).


 • Konventionsrätt är en del av svensk lagstiftning. LO och SAC har undermånliga kunskaper i konventionsrätt. Anlita en jurist, som har kunskaper i konventionsrätten och om hur den samverkar med svensk arbetsrätt.


 

Nedläggning.


 • Ta kontakt med mig innan du lägger ner din verksamhet. Nedläggning ska göras i rätt ordning annars kommer bötfällning från facket, som ett brev med posten.  Om det vill sig riktigt illa kan bötfällningen uppgå till 600.000 kr eller mer.


 

Omorganisering.


 • Ta kontakt med mig innan du omorganiserar. Det handlar om en skillnad på att bli stämd på 0 kr och ca 600.000 kr. Se fallet Ingeborgs.


 

Skadestånd.


 • Arbetsrätten är inte frikopplad från andra rättsområden. Jag använder mig av processrätten för att inkludera skadeståndsområden, som står utanför arbetsrätten. Se fallet Ingeborgs.Straffrätt.


 • Arbetsrätten är inte frikopplad från andra rättsområden. Anlita en jurist som tänker "outside the box".Stridsåtgärder - Damage control.


 • LO och SAC kommer vid en arbetsrättslig konflikt försöka skada dig.


Detta sker på olika sätt.


Ett av sätten är att hänga ut dig som klandervärd.


Detta sker via av LO och SAC ägd media och/eller via journalister, som är medlemmar i och/eller sympatiserar med LO och/eller SAC.


Till vänster media räknas tidningar som: Arbetet, Arbetaren, Dagens Arbete, Flamman,Internationalen, Kommunalarbetaren mfl.


Mellan S-ägd media, som ex. Arbetet, och SAC ägd media, som ex. Arbetaren, tar det ca 14 dagar för en hetsartikel att rinna igenom.


Dessa tidningar utgör det första steget i "vänsterns goda våld".

Härifrån tar "vänsterbloggare" vid.  Från vänsterbloggare tar "vänsteraktivister" vid.


En vänsterjournalist kan vara en och samma person, som "bloggaren" och "aktivisten", men behöver inte vara det.

Vänsteraktivist kan vara synonym med vänsterextremism, men behöver inte vara det.


Vid vänstertidningar arbetar medlemmar i LO och SAC. Medlemmarna kan ha kontakt med vänsterextremister, som de själva kan vara, eller som kan ingå i deras kontaktnät.

Sedan 1990-talet arbetar ex. f d AFA:iter vid ex. Aftonbladet. Idag finns även f d AFA:iter på Expressen.

Det innebär att även dessa tidningar, via dessa journalister, kan välja att följa upp "tips" i arbetsrättsliga konflikter, som de får från vänstertidningar där ex. AFA:iter eller f d AFA:iter arbetar. En sådan tidning är ex. Arbetaren.


Det förekommer att journalister inom vänstermedia ringer upp de på kvällstidningar, som de vet har varit eller är aktiva vänsterextremister.


Syftet är att få bred medial spridning och framställa dig som "oseriös".


Det förekommer att vänstertidningars journalister skriver hetsartiklar på beställning åt ombudsmän i LO och SAC;


 • Syftet är att framställa företagare, som (citat) "oseriös", och hetsa mot företagaren;


 • Syftet är att kunna ringa till företagarens kunder från en "tidning" och berätta för kunderna hur "oseriös" företagaren är. Vänsterjournalisten intervjuar sedan kunden om hur kan de vara kunder till en "oseriös" företagare.


Syftet är att kunden ska bli rädd och säga upp avtalet med det "oseriösa" företaget, som står under LO och SAC attack.

Syftet är att skada dig och om möjligt sätta ditt företag i konkurs


Så här "oskyldigt" kan vänsterns "goda våld" börja:


"Avtalslöshet hotar schysta..". Läs artikeln Här.


Dessa hetsartiklar brukar i nästa steg leda till ex.: ofredande, förtal, olaga hot (ex. mordhot), skadegörelse m.m.

 

I den ovan nämnda artikeln har småföretagaren ifråga, i sedvanlig ordning blivit nerringd från anonyma telefonnummer (ofredande). På företagarens blogg talades det efter hetsartikeln om bombattentat (olaga hot). En sten kastades genom företagets fönster (skadegörelse). Inget av detta fick uppmärksamhet i media.


De flesta företagare är inte beredda på detta. De flesta företag saknar försäkringar som täcker omfattande skadegörelse, som kan inkl. klotter, glaskross, inbrott, sabotage och brandattentat, dvs. mordbrand.


Inte sällan går nummer, som inte är anonyma, till ett LO-förbunds- eller SAC växel.

Hoten behöver inte endast rikta sig mot dig utan de kan riktas mot dig via din familj, din far, din mor, din fru, din man, dina barn.

Det kan ta sig i uttryck av uthängning på Internet där falska påståenden om dig och din familj blandas med sanna uppgifter från myndigheter, inhämtade anonymt i enlighet med offentlighetsprincipen. Syftet är att sprida missaktning om dig.

Det kan ta sig uttryck att du får post hem med direkta mordhot.

Detta kan även drabba arbetsgivarens jurist.

Det kan ta sig i uttryck av våldsanvändning mot dig och de som inte fogar sig enligt fackets krav.


De senaste åren har även hackerattacker förekommit mot företag, som ligger i arbetsrättslig konflikt med LO och / eller SAC Syndikalisterna. 


Det förekommer att "vänsteraktivister" har mobilnummer till reportrar på ex. Radio och Tv.

Vid blockader nyttjas dessa telefonnummer för att få politiskt vänligt inställda journalister på plats. Detta sker när man ex. ser att Polismyndigheten ska göra en insats mot "vänsteraktivister" i enlighet med PL.

Syftet är att utmåla fackföreningen som ett offer, och utmåla polis och arbetsgivare i maskopi med varandra mot "schysta-villkor". Samtidigt fungerar dessa journalister som "objektiva" vittnen mot s.k. "polisvåld".


De flesta journalister i Sverige har sina sympatier hos: MP, S, V.

Medialt arbetar du som företagare i motvind.


Damage control är en viktig, men bortglömd del av arbetsrätt.


 

Stridsåtgärder - Säkerhet.


 • Säkerhet en del av svensk arbetsrätt. Din och din familjs säkerhet behöver inte bli en fråga, men den kan bli en fråga.


 • Det beror på om LO och SAC vill statuera ett exempel med dig och ditt företag.
 • Det beror på hur vänster media mobiliserar sig i ditt fall.
 • Det beror på hur vänsterextremister engagerar sig i ditt fall.


Det bästa är att arbeta utifrån "worst case scenario".Stämningar m.m.


 • På juristutbildningen lär man sig ytterst lite om den verkliga arbetsrätten. En sak LO eller SAC inte gillar är när man svarar med en juridisk helhetssyn, som avskärmar enskilda medlemmar från flocken. En juridisk helhetssyn brukar kyla ner de mest hetlevrade LO- och SAC medlemmarna.


 

Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist


24/7/365


Petrus Toxy Law Firm ger highend service.


24/7 - tjänstgöring

Om du skriver årsavtal med Petrus Toxy Law Frm, så kommer du nå mig 24/7/365. Detta sker via ett privat klientnummer.

Företagare behöver sällan sin jurist vardagar 9.00-16.00.

LO och SAC sänder krav på fredagar efter 16.00 och inför storhelger.


Anmäl intresse att bli kund  »

 

Vill du vinna?


Anlita en jurist som tänker "outside" the box".


Stämningar m.m.

På juristutbildningen lär man sig ytterst lite om den verkliga arbetsrätten.

En sak LO eller SAC inte gillar är när man svarar med en juridisk helhetssyn, som avskärmar enskilda medlemmar från flocken.

En juridisk helhetssyn brukar kyla ner de mest hetlevrade LO- och SAC medlemmarna.


Om du vill vinna:

- Anlita en jurist som tänker "outside the box".

Anlita  mig, Petrus Toxy.


Anmäl intresse att bli kund  »

 

Copyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.

Vill du vinna?


Är svaret JA, då har du kommit rätt.Petrus Toxy

Jurist

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept