Avtalsrätt

©Avtalsrätt

Tjänster - Avtalsrätt


Varje företagare ska låta en kunnig jurist granska och skriva för dig optimala avtal. Det är en kostnad som betalar sig i längden. Alltför många uppgörelser, inte endast mellan företagare, utan även mellan företagare och enskilda, eller mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller mellan enskilda för den delen, slutar alltför ofta i kostsamma tvister.


Jag vågar påstå att varje lärare och klassvän till mig från juristlinjen, oavsett om de idag arbetar på Mannheimer & Swartlig, i domstol eller på en förvaltningsmyndighet, kan skriva under på, att jag är mycket kunnig inom avancerad avtalsrätt. Både vad avser nationell som internationell avtalsrätt.

På juristlinjen ombads jag ofta förklara hur man ex. tolkar AvtL och HB, enligt förarbeten och de olika doktriner som existerar, där de kändaste rättsvetarna är Adelscreutz och Grönfors.

Inte Christina Ramberg.


Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist


Copyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.

Vill du vinna?


Är svaret JA, då har du kommit rätt.Petrus Toxy

Jurist

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept