Bifirmor

©

SiteLock
T Office Logo


Petrus Toxy Law Firm © Bifirmor


"I take pride in hunting down terrorists.


I don't perform Offensive Network Security as a 9-5 work - my goal is to achieve success - always in all ways."


Petrus Toxy


BifirmorPetrus Toxy A.I. Software ©  


 • Petrus Toxy A.I. Software © är ett Petrus Toxy Law Firm © företag.


 • Petrus Toxy A.I. Software © är i uppstartsskede.


 • All programvara är skapad under varumärket: Petrus Toxy A.I. Software ©  


Läs mer här.Petrus Toxy Bokföringsbyrå © NYHET 2019


 • Petrus Toxy Bokföringsbyrå © är ett Petrus Toxy Law Firm © företag.


 • Petrus Toxy A.I. Bokföringsbyrå © är en renodlad bokförings- och redovisningsbyrå.


 • Vi utför allt från löpande bokföring till släpande bokföring och allt däremellan.
 • Vi utför redovisning av kassaregistret åt dig och sköter om kontakten med Skatteverket.
 • Vi utför fakturering åt dig och sköter om att dina kunder betalar.
 • Vi utför Koncernredovisning. Innanför och utanför Sveriges gränser.
 • Vi utför kontroll av skatteffekter innan effekterna bokförs och slår mot dig eller ditt företag.
 • Vi utför Bokslut, Årsredovisning och Skattedeklarationer.
 • Via Petrus Toxy Law Firm sköter vi om dina kontakter med dina motparter, facket, kunderna, leverantörerna och myndigheterna. Du kan koncentrera dig på det du är bäst på.
 • Vi använder Visma programvara och har möjlighet att digitalt lämna in dina handlingar till bl.a. Bolagsverket och Skatteverket.
 • Du kontaktar Petrus Toxy Bokföringsbyrå © via Petrus Toxy Law Firm ©.T Office ©  - Offensive Network Security


 • T Office © är ett Petrus Toxy Law Firm © företag.


 • T Office © är i uppstartsskede.


 • T Office © erbjuder Counter-terrorism. T Office © spårar upp terrorister och motverkar global terrorism inom ramen för war on terror. T Office © samarbetar med western Intelligence Community (IC).
 • T Office © erbjuder ICT Forensics och Offensiv Network Security (Hacking).
 • T Office © erbjuder Private investigations.
 • T Office © använder custom made software från Petrus Toxy A.I. Software ©
 • T Office © använder custom made hardware från Petrus Toxy Technology ©


Läs mer här.Petrus Toxy

Stiftare av Petrus Toxy A.I. Software ©

Stiftare av Petrus Toxy Bokföringsbyrå ©

Stiftare av T Office © - Offensive Network Security 


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept