EKMR

©

SiteLockEKMR

Tjänster - EKMR


Konventionsrätt (EKMR).


  • Konventionsrätt är en del av svensk lagstiftning.


LO och SAC har undermånliga kunskaper i konventionsrätt.


Anlita en jurist, som har kunskaper i konventionsrätten och om hur den samverkar med svensk arbetsrätt.  • Har du blivit illa behandlad av svenska tjänstemän, förvaltningsmyndigheter eller myndigheter?


  • Vägrar JK (Justitiekanslern) ge dig skadestånd?


För få tjänstemän i Sverige följer EKMR, som enligt RF inte får stå i strid med någon nationell lag i Sverige. Uppstår en lagkonflikt då väjer den nationella lagen inför EKMR. Detta enligt svensk grundlag. Trots det följs detta av för få från tjänstemän på förvaltningsmyndigheter till domare i svenska domstolar.


Sverige är känd för att bryta mot mänskliga rättigheter. Detta till skada för den enskilde. För den skadan ska den enskilde få skadestånd. Sverige betalar allt som oftast skadestånd först efter att Europadomstolen tagit ställning i saken. Skadestånd på Europa-nivån är betydligt högre än de kaffe-pengar, som JK beslutar att staten ska betala till den enskilde. Alltsom oftast anser JK dock att den enskilde inte ska erhålla någon ersättning för den skada Sverige (staten) orsakat den enskilde.


Särskilt utsatta för statens brott mot mänskliga rättigheter är Sveriges fem (5) officiella minoriter: sverigefinländare, romer, samer, tornedalingar och judar.


För få advokater och jurister känner till ex. att om JK inte ger dig skadestånd, så kan du inom sex (6) månader vända dig direkt till Europadomstolen. För många advokater tror att de fortfarande måste gå igenom samtliga instanser i Sverige innan de kan vända sig till Europadomstolen. Detta tar lång tid och kostar mycket.

Detta ändrades 2013. Upplyste 2013 på  juristlinjen vid Stockholms universitet om denna viktiga förändringt, som då fortfarande lärdes ut fel till blivande jurister.

Jag har även upplyst JK om detta, som inte heller kände till denna för den enskilde viktiga förändring.


Jag kan EKMR.

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning.


Välkommen till den vinnande sidan.Petrus Toxy

Jurist


Copyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.

Vill du vinna?


Är svaret JA, då har du kommit rätt.Petrus Toxy

Jurist

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept