Hem

©

SiteLock

 

När du har juridiska problem, kontakta Petrus Toxy.

Petrus Toxy Law Firm


I desto större juridisk knipa du är, desto bättre vän behöver du.

Jag är din bästa vän i rättsliga ärenden.  • Jag har haft rättsliga ärenden sedan 1990-talet. Mitt intresse för juridik började när jag såg hur Staten angrep små- och medelstora företag och försatte friska företag i konkurs genom godtycklig sköntaxering och antaganden om ekobrott. Att antagandena i slutet visade sig vara falska hjälpte inte företagarna, eftersom deras företag var vid det laget försatta i konkurs. Staten betalade inte en krona i skadestånd till de drabbade företagarna. Samma angrepp mot små- och medelstora företag pågår än idag i Sverige. Utan en bra jurist, som tänker utanför den berömda boxen, är du som företagare rättslös i Sverige. På 2000-talet påbörjade jag mina juriststudier.
  • Petrus Toxy Law Firm tar emot straffrättsliga fall från utvalda klienter.                        De straffrättsliga fall som Petrus Toxy Law Firm tar emot är oftast:                avancerade cyberbrott, ekobrott (White Collar), grova narkotikabrott och eller grova våldsbrott. Du kan inte anlita mig som en offentlig försvarare, betald av Staten. Däremot kan du informera polis, åklagare och eller Tingsrätten, beroende på hur långt ditt ärende har framskridit, att du vill ha mig som ditt ombud och försvarare.               Du måste då själv betala för hela kostnaden. Det är inte jag som bestämmer detta utan ytterst lagstiftaren dvs Riksdagen. De som anlitar mig istället för att ta emot från deras motpart Staten, via Tingsrätten, utsedd "gratis" offentlig försvarare, är de som har råd och detta tycks sammanfalla med att de är misstänkta för: avancerade cyberbrott, grova ekobrott, grova narkotikabrott och eller grova våldsbrott. Men. Det behöver inte göra det. Undantag har funnits, att det har varit vanliga knegare, som har önskat att få mig som deras försvarare. De har exklusivt velat ha mig, eftersom de litar på mig och vet att jag är duktig på det jag gör. Du kan läsa mer här.


  • Petrus Toxy Law Firm är verksam inom Skatterätt och till Skatterätt angränsande rättsområden. Inom ramen för Skatterätt erbjuds Affärsjuridik och Ekobrott (White Collar). Inom Ekobrott arbetar jag på den tilltalades sida.


  • Petrus Toxy Law Firm är verksam inom internationell Skatterätt och till internationell Skatterätt angränsande rättsområden.


  • Petrus Toxy Law Firm är verksam inom IT-rätt och IT-rätt angränsande rättsområden.  Detta inkluderar AI-rätt, Autonoma system-rätt, cyberbrott och hacktivism. Inom hacktivism arbetar Petrus Toxy Law Firm internationellt och på den tilltalades sida (hackarens sida). Är du hackare och misstänkt för brott, så kan du begära att få mig som ditt ombud via EFF, Electronic Frontier Foundation.              Du kontaktar då först EFF, som är en stiftelse startad av de som skapade Internet, som vi känner Internet idag och berättar om ditt fall. 
  • Petrus Toxy Law Firm är verksam inom Folkrätt och Internationell rätt.           Detta inkluderar att motverka terrorbrott i alla dess former och på samtliga nivåer i samhället. Inom detta område samverkar Petrus Toxy Law Firm via T Office med Intelligence Communities (IC) i väst.


  • Petrus Toxy Law Firm utför egna förundersökningar via T Office.                Konceptet med egna förundersökningar har visat sig vara framgångsrik och har räddat tilltalade från att bli åtalade och eller bli fällda i domstol.


  • Petrus Toxy Law Firm erbjuder exklusiv service. Klienter når mig personligen 24/7/365 via ett eget VIP nummer. Ni som inte är klienter når mig via denna hemsidans kontaktformulär.


  • Petrus Toxy Law Firm kommer till sina klienter. Precis som jurister gjorde förr i tiden.


  • Petrus Toxy Law Firm har aldrig fler klienter än att samtliga klienter erhåller samma exklusiva service. Dygnet runt. Året om.Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist
Copyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.

13 år inom LO och SAC


Vänstern inifrån


Jag är inte endast jurist. Jag har dubbel Fil.kand och ligger på dubbel Master-nivå.


En av mina Fil.kand. är i Historia.

Som historiker är min specialitet terrorism och  odemokratiska grupper. Jag har som historiker granskat högerextremism, vänsterextremism och radikal islamism.


Jag har varit arbetsrättslig ombud inom både LO-förbund och SAC Syndikalisterna.


Jag har arbetat 13 år inom svensk och internationell näringsliv.


Jag är idag det enda svenska arbetsrättsliga ombudet med djuplodande kunskap från LO, SAC och svensk- samt internationell näringsliv.Petrus Toxy

Jurist


Flag Counter

Counter active since 160108.


Visitors from 150801 to 160101: 526.

Visitors from 160101 to 200101: 16122.

13 år inom näringslivet


Svensk och internationell näringsliv


Jag har arbetat 13 år inom svensk och internationell näringsliv.Petrus Toxy

Jurist"Jag sätter en ära i att vinna.


Jag utför inte juridik, som ett uppehälle. För mig är juridik en konstform.


Mitt mål är att vinna - alltid, på alla till buds stående sätt."


Petrus Toxy

JuristPetrus Toxy Law Firm har F-skattesedel


Petrus Toxy har varit kund i SWEDBANK sedan 1987.


Petrus Toxy har ett flertal gånger av SWEDBANK erhållit skriftliga bank referenser.


SWEDBANK är Petrus Toxy Law Firm husbank. Det är till SWEDBANK du som klient, enligt anvisning, betalar dina klientmedel.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept