Petrus Toxy Law Firm
FU (in Swedish)
Ett fall där T Office utförde en privat förundersökning i. Efter den privata förundersökningen valde Åklagaren att lägga ner åtalet. Utan den privata förundersökningen hade den tilltalade blivit fälld för vållande till annans död. Vållande till annans död har fängelse på straffskalan.


Kompletterande förundersökning

Tjänster - Kompletterande Förundersökning24/7 - tjänstgöring 


Som klient når du Petrus Toxy Law Firm 24/7/365.

Detta sker via ett privat klientnummer.Cold cases


  • Jag har tagit fram nya vittnen åt Samirs ombud inför Samirs resning i HD. Läs mer här. Detta var vittnen, som polisen inte lyckats lokalisera sedan det aktuella mordet på 1980-talet. Detta skedde genom mitt (Petrus Toxy) personliga kontaktnät i olika delar av samhället. Kompletterande Förundersökning


  • Jag (Petrus Toxy) har sedan 2001/2002 gjort kompletterande förundersökningar åt säkerhetsföretag. Gjorde då via olika säkerhetsföretag s.k. svinn-kontroller åt bl.a.: Bauhaus, DHL, Elgiganten, ICA, och ÖB.


Min specialitet inom detta område var och är att hitta de som begår brott och skriva färdiga polisanmälningar, med grundlig rättsutredning av ärendet.


I granskningen ingår kontroll huruvida rekvisiten för brott är uppfyllda.


  • Granskningen kan inkludera samtal med misstänkta och vittnen.


  • Granskningen kan inkludera lokalisering av gärningsmän och vittnen.


  • Granskningen kan inkludera säkrande av bevis.I detta arbete är T Office kunskaper inom avancerad nätverkssäkerhet av stor vikt.


Mitt med polisen paralella arbete har i flera fall påskyndat handläggningen hos Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.


I flera fall har det lett till att ärenden inte lagts ner p g a "att brott inte kan styrkas", om min klient varit målsägande.

Alternativt har det i andra fall lett till att målet lagts ner innan ärendet gått till åtal, om min klient varit misstänkt och / eller sedermera tilltalad. Detta då rekvisiten för brott inte varit uppfyllda.


Jag (Petrus Toxy) har gjort kompletterande förundersökningar, alltifrån åt målsägande sidan och då alltifrån från grovt bedrägeri till grov stöld, till tilltalade sidan och då alltrifrån från misshandel och vållande till annans död, till terrorism (se ex. artikel ovan 160718).


Har tagit min erfarenhet från säkerhetsbranschen in i Petrus Toxy Law Firm.

Idag är det T Office, som utför kompletterande förundersökningar åt Petrus Toxy Law Firm och åt andra jurist-/advokatbyråer där det inte föreligger intressekonflikter.


T Office gör detta arbete under sin verksamhet - ICT Forensics, som för T Office är en del av Offensiv Nätverkssäkerhet.


T Office specialitet är inom detta område att ta fram kompletterande bevisning. Särskilt vad avser att hitta vittnen, animering av händelseförlopp och framtagning av digital bevisning, som krypterats, dolts och eller raderats.

T Office är framstående på att hitta bevisning i det s k Darknet.

Jag (Petrus Toxy) har varit aktiv som ethical hacker sedan 1985 och känner väl till det s k Darknet från i vart fall 2003.


T Office har stor nytta av Petrus Toxy Law Firm, som åt försvaret kan kontrollera om rekvisiten för brott är uppfyllda. 


Det har skett att åklagare valt att lägga ner åtal efter att Petrus Toxy Law Firm och

T Office tagit fram kompletterande bevisning, som visat att det skulle ha varit ytterst osannolikt att den tilltalade skulle ha fällts i domstol. E contrario. Det har funnits fall där åklagare valt att gå vidare efter erhållen material från T Office, som ex. i fallet med Facebook våldtäkten.Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Grundare till Petrus Toxy Law Firm

Grundare till T Office - Offensive Network Security & Private Intelligence Gathering

Bilstöld, grov skadegörelse och mordbrand.
Bilstöld, grov skadegörelse och mordbrand.
Petrus Toxy Law Firm:s klients fordon försvann spårlöst utanför klientens kontor.
Bilen var låst och larmet var på.
Klienten satt tio meter från fordonet när detta hände.

Klienten blev misstänkt för försäkringsbedrågeri och anlitade T Office.

Fordonet försvann efter en tvist med en bilhandlare, som sålt fordonet till klienten.

T Office granskning av bilhandlaren ledde till en landsomfattande bedrägerihärva i mångmiljon klassen där bilhandlaren nyttjade delar från skrotade fordon och sålde
Bilstöld, grov skadegörelse och mordbrand.
Bilstöld, grov skadegörelse och mordbrand.
T Office säkrar bevis åt klienten och i nästa steg åt polis och åklagare.