Om Petrus Toxy

©

SiteLock

Petrus ToxyOm.


INLEDNING.


Motparter har kallat mig: 


"Djävulens Advokat".


Tar det som ett gott betyg, att jag står bakom min klient i vått och torrt.


 • Juridik är en del av affärer. Affärer är krig. Alla kan förlora enstaka slag. Jag sätter ära i att vinna kriget.


 • Har drivit företag i ett 10-tal branscher.


 • Har 13 års egen erfarenhet från företagarsidan.


 • Har 13 års egen erfarenhet från arbetstagarsidan.


 • Har gjort affärer i Sverige. Har gjort affärer med länder i: Afrika, Asien, EU, Mellanöstern och Sydamerika. Har gjort affärer med Ryssland, Sydafrika och USA.


 • Har ett brett kontaktnät i samhällets olika delar.


 • Har bjudits till ambassader, som tack för att ha främjat affärer mellan det aktuella landet och andra länder.


 • Utomeuropeiska företag har valt min hjälp, framför stora europeiska företags hjälp. Detta för att skapa affärer i Europa. På samma sätt har stora europeiska företag valt min hjälp i Sverige, framför andra svenska företag, för att skapa affärer i Sverige.


 • Är känd för att öppna dörrar åt företag.


 • Är känd för min diskretion. Det som sagts i enrum, stannar i enrum.


De flesta företag har sålts när de nått en mognadsfas. Några företag har gått sämre.

Svaga företag har tre alternativ: fixa, sälj eller lägg ner.


I min värld är att "lägga ner" inget eftersträvansvärt, men affärer är som livet:

- starka överlever, svaga dukar under. Ta lärdom. Gör om. Gör rätt.


 Välkommen till den vinnande sidan,


Petrus Toxy

Jurist


 


 
Petrus Toxy

Sammanfattning:1

10-tal branscher

Har bred erfarenhet från 10-tal branscher.

2

13 år inom näringslivet

Har 13 års erfarenhet från svensk och internationell näringsliv.

3

13 år inom LO och SAC

Har 13 års erfarenhet inifrån LO och SAC.

4

Är känd för min diskretion

Det som sagts i enrum stannar i enrum.

5

Är känd för att öppna dörrar åt företag

Det finns inga problem.

Det finns endast lösningar.

Petrus Toxy

är känd för:


 • Att ha vunnit 101 arbetsrättsliga fall på raken. Till dessa 101 arbetsrättsliga fall tillkommer de ärenden, som jag haft inom ramen för Petrus Toxy Law Firm.
 • Att i det verkliga livet ha vunnit över en av mina lärare i arbetsrätt, när jag på juristlinjen studerade arbetsrätt.
 • Att ha erfarenhet från både  LO och SAC, samt näringslivet.
 • Att under termin 2 ifrågasatt det korrekta i mina professorers (Ove Bring, Said Mahmoudi, Pål Wrange) tolkning av Israel-Palestina frågan.

Har fått stöd för min tolkning i  israel-Palestina frågan av professorer på Uppsala universitet och Harvard University. 

 • Att redan under termin 2 på juristlinjen, fått rekommendation från lärare tillika hovrättsdomare, att stanna kvar efter examen, för att idka rättsvetenskap.
 • Att under termin 3 på juristlinjen tagit strid mot en av professorerna i avtalsrätt, Christina Ramberg. Ifrågasatte riktigheten i tolkningen av doktrinen, som lärdes ut på juristlinjen.

Det resulterade i att den namnkunniga professorn fick en ny inriktning av tjänst. Juristlinjen återgick till att lära ut korrekt doktrin inom avtalsrätt.

 • Att under termin 4 på juristlinjen påpekat att fel EKMR och EU rätt lärdes ut.

Det ledde till en offentlig rättelse på  juristlinjens hemsida med rubriken:

"En elev har påpekat...".

När JK i samband med Lexbase gjorde samma fel, som  lärts ut på juristlinjen, påpekade jag det även för JK. JK kände inte till att en viktig processrättslig förändring hade skett. Vilket drabbade negativt ca 160 enskilda i  Lexbase fallet, som krävt skadestånd av Sverige.

 • Att under termin 5 på juristlinjen  ifrågassatt det korrekta i rådande tolkning av bis- och idem-elementen i Ne bis in idem (förbud mot dubbelbestraffning).

Felaktig tolkning leder till felaktiga domar.

 • Att under termin 6 på juristlinjen uppmärksammat, att det finns utbildningar på SU, som lär ut felaktig förvaltningsrätt. En sådan utbildning är Socionom  utbildningen på Sopis. Detta leder till felaktiga myndighetsbeslut.

Det skapar felaktig praxis, som leder till nya felaktiga myndighetsbeslut.

 • Att vara den enda jur.stud., som studerat A.I. och juridik samt inriktat detta mot att skriva examensarbetet om HFT, High Frequence Trading.

Arbetet uppmärksammar att lagstiftningen är föråldrad. Arbetet föreslår hur ny lagstiftning skulle kunna se ut.

Publiceras 2017.This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept