Prislista

©

SiteLock


Hur mycket är din frihet värd?

Prislista


Du får vad du betalar för. Kunskap kostar.


PRISLISTA.INLEDNING.


Petrus Toxy Law Firm följer god juridisk sed, med utgångspunkt i God Advokatsed.Förmånligare för dig.


Första 15 minuter är debiteringsfri. Då går vi genom ditt ärende.

Därefter debiteras du per minut och inte per timme. Det tjänar du på.Fastpris.


För vissa tjänster kan du få fastpris. 

En professionell jurist vet vad ett standard uppdrag kostar."Är en stor känd advokatbyrå bättre?"


Jag har under min skoltid, som juridiskt ombud, mött flera advokatbyråer i Stockholm.

Till min besvikelse förlorade erfarna advokater mot mig, en juriststudent.


Till skillnad från många andra jurister fyller jag inte almanackan med klienter och uppdrag.

Jag kommer alltid arbeta endast med ett urval av handplockade klienter.

Jag gör det för att kunna ge alla betalande klienter samma exklusiva service.ARBETSRÄTT


 • Inom Arbetsrätt råder normal timpris.


 • Petrus Toxy Law Firm timpris är 2.500 SEK/h exkl. moms (3.125 SEK/h inkl moms). Timpriset motsvarar 42 SEK/minut exkl. moms (52 SEK/h inkl moms). • Inom  Affärsjuridik och Associationsrätt råder normal timpris.


 • Petrus Toxy Law Firm timpris är 2.500 SEK/h exkl. moms.  • Inom EKMR, EU-rätt, Förvaltningsrätt, Migrationsrätt, Skatterätt och Straffrätt råder normal timpris.


 • Petrus Toxy Law Firm timpris är vid förvaltningsrättsliga mål 2.500 SEK/h exkl. moms


 • Petrus Toxy Law Firm timpris är vid försvar av ekobrott 2.500 SEK/h exkl. moms.


Om försvaret sker via en advokatbyrå och om rättshjälp utgår debiteras inte klienten, om inte domstol beslutar att klienten ska stå för delar av rättshjälpen. • Petrus Toxy Law Firm timpris är inom avancerad internationell skatterätt 10.000 SEK/h exkl. moms.


Petrus Toxy Law Firm samarbetar vid behov med ekonomer, skattejurister och revisorer.FÖRUNDERSÖKNING


 • Inom kompletterande förundersökning råder normal timpris á 2.500 SEK/h exkl. moms (3.125 SEK/h inkl moms). För mer information klicka här.
Timpriset ovan avser arbete under helgfri vardag kl. 08.00-17.00.


Jag arbetar alltid efter kundens behov, oavsett dag på året eller tid på dygnet.


Tillägg debiteras för arbete vardagar före kl. 08.00 och efter kl. 17.00,  helger samt storhelger.
FASTPRIS.


 • Fastpris kan ges för vissa tjänster.


 


Privata klienter


 • Vid Inhouse faktureras fast månadsavgift enl. ök.
DEPOSITION.


 • Deposition kommer att begäras.


 • Normal deposition i Stockholm är från 10.000 SEK.


 • Petrus Toxy Law Firm tar vid arbetsrätt och IT-rätt 10.000 SEK i deposition. Depositionen sätts på ett för dig särskilt öppnat klientkonto på Swedbank.


 • Storleken på deposition vid Affärsjuridik, Associationsrätt, EKMR, EU-rätt, Förvaltningsrätt, Migrationsrätt och Skatterätt samt Straffrätt varierar från fall till fall.


 • Storleken på deposition inom ICT- Forensics och ICT-Säkerhet varierar från fall till fall.


Depositionen används till att täcka kostnader för utfört arbete och utgifter i samband med ditt ärende. Under ett större arbete kan återkommande deposition komma att krävas.

Depositionen redovisas till dig. Ev. överblivet belopp betalas åter till dig.BETALNINGSVILLKOR.


 • 14 dagar netto.


 • Betalningspåminnelse och ränta enligt rådande författning.


 

Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist
Copyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.

Panama-läckan


Panama-läckan väcker frågan om IT-säkerhet.


Anlitar du Petrus Toxy Law Firm, så kommer ditt namn inte hamna i media.


Petrus Toxy Law Firm använder  avancerade säkerhetsåtgärder, som varken advokatbyråer eller banker använder.


Hos Petrus Toxy Law Firm är din identitet via T Office 100% hacker-säker.Petrus Toxy

Jurist

Petrus Toxy är Swedbank kund sedan 1989.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept