Petrus Toxy Law Firm
Pro Bono


Pro Bono

Pro Bono


Provided only in Sweden.


 

OMRÅDEN1) Officiella minoriteter.


Officiella minoriteter ligger varmt om hjärtat.

Det jag riktar mitt pro bono för är sverigefinska barns rätt, att få lära sig samtliga sina språk i Sverige och mot antisemitism.


Därmed inte sagt att andra språk är mindre viktiga eller att andra hatbrott är egala, men dessa två områden är särskilt viktiga för mig.


 

2) Pappor vars barn drabbats av Egenmäktighet med barn, och där förövaren är mamma.


Att mitt pro bono endast riktar sig till pappor har inget att göra med, att jag anser att det är mindre allvarligt när en pappa begår Egenmäktighet med barn. Det har att göra med, att mammor får rättssamhällets stöd, medan pappor står utan hjälp.


Har själv drabbats av Egenmäktighet med barn. Vet hur passiv samhället är.

Vet hur smärtsamt det är för barnen och för dig som far.3) Hacktivister / Hackers

Petrus Toxy Law Firm erbjuder via EFF, Electronic Frontier Foundation, pro bono hjälp till hacktivister. Idag fälls hacktivister i domstol p g a bristande kunskap hos polis, åkagare, domare, nämndemän och försvarare.


Pro bono erbjuds endast till de hacktivister, som följer original hackers anda (Hackers manifesto) och som i sin gärning verkar för västerländsk demokrati och yttrandefrihet.


Behöver du som hacktivist hjälp? Kontakta EFF.

EFF kontaktar ombuden.


Petrus Toxy kan också agera som expertvittne i mål avseende avancerad cyber brottslighet.4) T Office ©.

Vid mån av kapacitet hjälper T Office © Polismyndigheten att spåra pedofiler, dvs. personer som straffrättsligt är misstänkta för sexual brott mot barn.

T Office © kan hjälpa till att lokalisera dolda webbsidor, dolda virtuella chatforum och övrig dold virtuell kommunikation.

T Office © kan hjälpa till att bakspåra till synes anonyma internetanvändare.

T Office © kan hjälpa till att ta fram raderad information (bevisning), i datamedia dold information (bevisning), och i datamedia krypterad information (bevisning) m.m.

 


5) I mån av tid ges pro bono hjälp inom samtliga rättsområden. Under flera år har jag i Sverige gett pro bono hjälp inom bl.a. arbetsrätt, LVU och straffrätt åt socio-ekonomiskt utsatta medmänniskor.


Petrus Toxy

JuristPro Bono Publico


God juridisk sed bjuder att en jurist arbetar pro bono.


God sed säger att en jurist ska arbeta pro bono under minst 50 timmar/år.


Pro bono är latin och betyder "för allmännas bästa". Pro bono innebär att en jurist i praktiken arbetar gratis. Syftet med pro bono är att hjälpa de, som annars står utan juridisk hjälp. Varje jurist bestämmer själv på vad hen vill lägga sin pro bono på.


Petrus Toxy Law Firm utför Pro Bono efter att betalande kunder erhållit hjälp. Det innebär att Pro Bono kunder inte kan begära samma 24/7/365 service som betalande kunder.


Petrus Toxy

Jurist