Pro Bono

©


Pro Bono

Pro Bono


 

OMRÅDEN1) Officiella minoriteter.


Officiella minoriteter ligger varmt om hjärtat.

Det jag riktar mitt pro bono för är sverigefinska barns rätt, att få lära sig samtliga sina språk i Sverige och mot antisemitism.


Därmed inte sagt att andra språk är mindre viktiga eller att andra hatbrott är egala, men dessa två områden är särskilt viktiga för mig.


 

2) Pappor vars barn drabbats av Egenmäktighet med barn,

och där förövaren är mamma.


Att mitt pro bono endast riktar sig till pappor har inget att göra med, att jag anser att det är mindre allvarligt när en pappa begår Egenmäktighet med barn. Det har att göra med, att mammor får rättssamhällets stöd, medan pappor står utan hjälp.


Har själv drabbats av Egenmäktighet med barn. Vet hur passiv samhället är.

Vet hur smärtsamt det är för barnen och för dig som far.3) Hacktivister / Hackers

Petrus Toxy Law Firm erbjuder via EFF, Electronic Frontier Foundation, pro bono hjälp till hacktivister. Idag fälls hacktivister i domstol p g a bristande kunskap hos polis, åkagare, domare, nämndemän och försvarare.


Pro bono erbjuds endast till de hacktivister, som följer original hackers anda (Hackers manifesto) och som i sin gärning verkar för västerländsk demokrati och yttrandefrihet.


Behöver du som hacktavist hjälp? Kontakta EFF. EFF kontaktar ombuden.


Petrus Toxy kan också agera som expertvittne i mål avseende avancerad cyber brottslighet.4) T Office ©.

Vid mån av kapacitet hjälper T Office © Polismyndigheten att spåra pedofiler, dvs. personer som straffrättsligt är misstänkta för sexual brott mot barn.

T Office © kan hjälpa till att lokalisera dolda webbsidor, dolda virtuella chatforum och övrig dold virtuell kommunikation.

T Office © kan hjälpa till att bakspåra till synes anonyma internetanvändare.

T Office © kan hjälpa till att ta fram raderad information (bevisning), i datamedia dold information (bevisning), och i datamedia krypterad information (bevisning).

 

Petrus Toxy kan också agera som expertvittne i mål avseende avancerad cyber brottslighet.


Petrus Toxy

JuristFallet Ingeborgs


"Ingeborgs stäms på 650,000 kr" /SVT


150501

Ingeborgs är tyvärr inget enstaka fall.

Ingeborgs är ett av 1 000-tals fall varje år där LO och SAC angriper småföretag och driver de till konkurs under parollen "schysta"-villkor.


I Ingeborgs fall innebär "schysta"-villkor att två nyföretagare tvingats skriva på ett Kollektivavtal och att de därefter stämts av Livs på 650.000 kr.


Därtill yrkade Livs i AD ytterligare ca 250.000 kr i ersättning och ränta enligt RänteL.


Ingeborgs årsomsättning är strax under 400.000 kr och företaget går minus 10.000 kr/månad.


Grunden till stämningen är att Livs påstår, att en arbetatagare och medlem i Livs otillbörligt sagts upp;

- Detta trots att det råder konstaterad arbetsbrist, dvs. saklig grund till uppsägning.


Grund till stämning saknas.


Facket litar på att småföretagare saknar juridisk kunskap att kunna freda sig.

Detta är ett korrekt antagande.

Det är därför LO och SAC satt i system att bötfälla småföretag, men inte stora  företag som IKEA.


Det som skiljer Ingeborgs från dessa 1000-tals andra fall, som lever och dör i LO- och SAC skugga, är att Ingeborgs har en kund, som brinner för rättvisa. Det var hen som förde Ingeborgs öde till allmänhetens kännedom.


Allmänhetens negativa reaktion mot Livs överraskade Livs, som svarade med att hota enskilda bloggare och aktiva på sociala medier. Detta skapade mer negativ publicitet.


Den negativa publiciteten skapade starkare reaktioner mot Livs.


Utan modern arbetsrätt, associationsrätt och skatterätt kommer Sverige fortsätta förlora 1 000-tals småföretag. Företag som hade kunnat skapa

10 000-tals arbetstillfällen, men som av fackförbund tvingas i konkurs genom metoder, som inte hör hemma i en demokratisk rättsstat.


/ Petrus Toxy


Fallet Ingeborgs  »151227

Petrus Toxy Lawfirm blev inblandad i ärendet Ingeborgs fem i tolv. Hade Petrus Toxy Lawfirm tillfrågats innan problem blivit problem, så hade problem undvikits. Nu gav okunskap en onödig öppning åt Livs.


Inför AD bedömde arbetsrättsliga experter att Ingeborgs skulle förlora mot Livs. Vilket skulle innebära att Ingeborgs skulle gå i konkurs. Med fatala konsekvenser för småföretagarna.


Petrus Toxy Lawfirm valde en oortodox taktik för att rädda Ingeborgs undan konkurs och för att vända den negativa händelseutveckling. S.k. Rain making.


Efter muf 151109 inledde parterna samtal. Petrus Toxy ombads 151117  komma till LO/TCO Rättsskydd. 151225 kom parterna överens. Parterna har valt att hantera överenskommelsen med sekretess. Båda parterna drar åter sina stämningar från AD.

Ärendet är nu utagerat för både Ingeborgs och Livs.


Vanligtvis ger inte Petrus Toxy Lawfirm aktivt kommentarer i ärenden där sekretess råder.

I detta fall görs denna kommentar, då Petrus Toxy Lawfirm fått flera intervju förfrågningar från viss media. Inga fler komentarer än detta kommer att ges av Bolaget eller av Petrus Toxy Lawfirm.


Petrus Toxy

Pro Bono Ärenden


Petrus Toxy Law Firm Pro Bono.

Alla Pro Bono ärenden kommer inte stå här.

Detta med hänsyn till klientens önskemål och tystnadsplikt. 


 • Fallet Ingeborgs

Q3 2015 - - Q1 2016


Petrus Toxy Pro Bono.

Jag har    som förtroendevald arbetat inom LO och som pro bono ombud åt SAC.

Alla Pro Bono  ärenden står inte här.

Detta med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt.


Branscher, företag och organisationer:


 • Apotek
 • Berns
 • Bevakningsbolag
 • Biografer
 • Bussbolag
 • Byggbolag
 • Bygg Ole
 • Dotterbolag

till KTH och Stockholms  universitet

 • ECT
 • Eskilstuna kommun
 • Luftfartsverket
 • Hotell
 • IAL Group AB
 • Rederier
 • Restauranger
 • SL
 • Speditionsbolag
 • Stiftelser
 • Stockholms Fria
 • Stockholms Stad
 • Stockholms universitet
 • Städbolag
 • Systembolaget
 • Taxibolag
 • Tågbolag
 • Vattenfall


Har som företagare och arbetsgivare jurist mött  flera LO förbund.

Bl.a. Byggnads, Kommunal och Livs.

Copyright Petrus Toxy 2004-2020. All rights reserved.

Pro Bono Publico


God juridisk sed bjuder att en jurist arbetar pro bono.


God sed säger att en jurist ska arbeta pro bono under minst 50 timmar/år.


Pro bono är latin och betyder "för allmännas bästa". Pro bono innebär att en jurist i praktiken arbetar gratis. Syftet med pro bono är att hjälpa de, som annars står utan juridisk hjälp. Varje jurist bestämmer själv på vad hen vill lägga sin pro bono på.


Petrus Toxy Law Firm utför Pro Bono efter att betalande kunder erhållit hjälp. Det innebär att Pro Bono kunder inte kan begära samma 24/7/365 service som betalande kunder.


Petrus Toxy

Jurist

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept