Avtalsrätt

©Avtalsrätt

Tjänster - Avtalsrätt


Varje företagare ska låta en kunnig jurist granska och skriva för dig optimala avtal. Det är en kostnad som betalar sig i längden. Alltför många uppgörelser, inte endast mellan företagare, utan även mellan företagare och enskilda, eller mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller mellan enskilda för den delen, slutar alltför ofta i kostsamma tvister.


Jag vågar påstå att varje lärare och klassvän till mig från juristlinjen, oavsett om de idag arbetar på Mannheimer & Swartlig, i domstol eller på en förvaltningsmyndighet, kan skriva under på, att jag är mycket kunnig inom avancerad avtalsrätt. Både vad avser nationell som internationell avtalsrätt.

På juristlinjen ombads jag ofta förklara hur man ex. tolkar AvtL och HB, enligt förarbeten och de olika doktriner som existerar, där de kändaste rättsvetarna är Adelscreutz och Grönfors.

Inte Christina Ramberg.


Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist


24/7/365


Petrus Toxy Law Firm ger highend service.


24/7 - tjänstgöring

Om du skriver årsavtal med Petrus Toxy Law Frm, så kommer du nå mig 24/7/365. Detta sker via ett privat klientnummer.

Företagare behöver sällan sin jurist vardagar 9.00-16.00.

LO och SAC sänder krav på fredagar efter 16.00 och inför storhelger.


Anmäl intresse att bli kund  »

 

Vill du vinna?


Anlita en jurist som tänker "outside" the box".


Stämningar m.m.

På juristutbildningen lär man sig ytterst lite om den verkliga arbetsrätten.

En sak LO eller SAC inte gillar är när man svarar med en juridisk helhetssyn, som avskärmar enskilda medlemmar från flocken.

En juridisk helhetssyn brukar kyla ner de mest hetlevrade LO- och SAC medlemmarna.


Om du vill vinna:

- Anlita en jurist som tänker "outside the box".

Anlita  mig, Petrus Toxy.


Anmäl intresse att bli kund  »

 

Vill du vinna?


Är svaret JA, då har du kommit rätt.


Petrus Toxy

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept