Förundersökning

©


Kompletterande förundersökning

Tjänster - Kompletterande Förundersökning24/7 - tjänstgöring 


Som klient når Petrus Toxy Law Firm 24/7/365.

Detta sker via ett privat klientnummer.Cold cases


  • Jag har tagit fram nya vittnen åt Samirs ombud inför Samirs resning i HovR.

Detta var vittnen, som polisen inte lyckats lokalisera sedan det aktuella mordet på 80-talet.

Detta skedde genom mitt (Petrus Toxy) personliga kontaktnät i olika delar av samhället. Tyvärr fick Petrus Toxy Law Firm och T Office inget erkännande från Samirs ombud. Samir tackade dock. Det glädjer mig att rättvisa skipades.Kompletterande Förundersökning


  • Jag (Petrus Toxy) har sedan 2001/2002 gjort kompletterande förundersökningar åt säkerhetsföretag. Gjorde då via olika säkerhetsföretag s.k. svinn-kontroller åt bl.a.: Bauhaus, DHL, Elgiganten, ICA, ÖB.


Min specialitet inom detta område var och är att hitta de som begår brott och skriva färdiga polisanmälningar, med grundlig granskning av ärendet.


I granskningen ingår kontroll huruvida rekvisiten för brott är uppfyllda.


  • Granskningen kan inkludera samtal med misstänkta och vittnen.


  • Granskningen kan inkludera lokalisering av gärningsmän och vittnen.


  • Granskningen kan inkludera säkrande av bevis.


När detta sker ser jag till att inte störa polisens arbete eller bryta mot rådande författning.

I detta arbete är T Office kunskaper inom avancerad nätverkssäkerhet av stor vikt.


Mitt med polisen paralella arbete, har i flera fall påskyndat handläggningen hos Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

I många fall har det lett till att ärenden inte lagts ner p g a "att brott inte kan styrkas", om min klient varit målsägande.

Alternativt har det i andra fall lett till att målet lagts ner innan ärendet gått till åtal, om min klient varit misstänkt och / eller sedermera tilltalad. Detta då rekvisiten för brott inte varit uppfyllda.

Att lägga ner fall, som inte leder till fällande dom är även av intresse för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten samt samhället i stort. Så att resurser inte sätts på fall, som inte kommer leda någonstans.


Jag (Petrus Toxy) har gjort kompletterande förundersökningar, alltifrån åt målsägande sidan och då från grovt bedrägeri till grov stöld, till tilltalade sidan och då från terrorism och vållande till annans död samt till misshandel.


Om du är tjänsteman, se Pro bono.


Har tagit min erfarenhet in i Petrus Toxy Law Firm. Idag är det T Office, ett Petrus Toxy Law Firm företag, som utför kompletterande förundersökningar åt Petrus Toxy Law Firm och åt andra jurist-/advokatbyråer.


T Office kan även hjälpa Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i fall där det inte föreligger intressekonflikt. Ett sådant fall där

T Office gett polisen material är den uppmärksammade Facebook våldtäkten.

T Office hade även i det fallet kunnat ge mer material, men lagstiftningen är inte i fas med verkligheten. Vilket i dessa fall resulterar i mildare straff än vad brottet ger för handen.

T Office gör detta arbete under sin verksamhet

- ICT Forensics.


T Office specialitet är inom detta att ta fram kompletterande bevisning. Särskilt vad avser hitta vittnen, animering av händelseförlopp och framtagning av digital bevisning.


T Office har stor nytta av Petrus Toxy Law Firm, som åt försvaret kan kontrollera om rekvisiten för brott är uppfyllda. 

Det har skett att åklagare valt lägga ner åtal efter att Petrus Toxy Law Firm och

T Office tagit fram kompletterande bevisning, som visat att det var ytterst osannolikt att den tilltalade skulle fällas i domstol.

E contrario. Det har funnits fall där åklagare valt att gå vidare efter erhållen material från T Office.Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Grundare till Petrus Toxy Law Firm

Grundare till T Office - Offensive Network Security 


 


 
Vill du vinna?


Anlita en jurist som tänker "outside the box". Anlita Petrus Toxy.


Petrus Toxy