Track record

©

SiteLock
Alternative Nobel Prize
Alternative Nobel Prize
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Petrus Toxy Law Firm
Petrus Toxy Law Firm
Counteract problems before problems become problems.
Labour Law
Labour Law
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Petrus Toxy Law Firm
Petrus Toxy Law Firm
Counteract problems before problems become problems.
Labour Law
Labour Law
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Labour Law
Labour Law
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Criminal Law
Criminal Law
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Terrorism
Terrorism
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Asylum Law
Asylum Law
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
ECHR Law
ECHR Law
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Human Rights
Human Rights
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
EU Law
EU Law
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Alternative Nobel Prize
Alternative Nobel Prize
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
IT Law
IT Law
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
AI Law
AI Law
Petrus Toxy Law Firm will solve your legal issues from business law to AI Law .
Tax Law
Tax Law
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
White Collar Crimes
White Collar Crimes
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Cyber Crimes
Cyber Crimes
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Cyber Crimes or White Collar Crimes?
Cyber Crimes or White Collar Crimes?
Neverless, Petrus Toxy Law Firm will help you solve your issues.
Petrus Toxy Law Firm
Petrus Toxy Law Firm
Counteract problems before problems become problems.
Offshore or Onshore?
Offshore or Onshore?
Ask Petrus Toxy Law Firm and we will solve your legal issues.

Onshore or Offshore?
Onshore or Offshore?
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Offshore or Onshore?
Offshore or Onshore?
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
White Collar Crimes
White Collar Crimes
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Privacy or Panama Leak?
Privacy or Panama Leak?
Petrus Toxy Law Firm protects your privacy.
Petrus Toxy Law Firm
Petrus Toxy Law Firm
Counteract problems before problems become problems.
Cyber Crimes
Cyber Crimes
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Petrus Toxy Law Firm
Petrus Toxy Law Firm
Counteract problems before problems become problems.
Private Investigations
Private Investigations
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
T Office - Counter-Terrorism
T Office - Counter-Terrorism
A Petrus Toxy Law Firm Company.
T Office - Offensive Network Security
T Office - Offensive Network Security
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Digital Forensics
T Office - Digital Forensics
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Digital Forensics
T Office - Digital Forensics
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Recovery of digital evidence
T Office - Recovery of digital evidence
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Private Criminal Investigations
T Office - Private Criminal Investigations
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Private Criminal Investigations
T Office - Private Criminal Investigations
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Private Criminal Investigations
T Office - Private Criminal Investigations
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Collecting digital evidence
T Office - Collecting digital evidence
A Petrus Toxy Law Firm company.
T Office - Creating digital evidence
T Office - Creating digital evidence
A Petrus Toxy Law Firm company.
Private Criminal Investigations
Private Criminal Investigations
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
T Office - Private Criminal Investigations
T Office - Private Criminal Investigations
A Petrus Toxy Law Firm company.
Private Criminal Investigations
Private Criminal Investigations
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
T Office - Offensive Network Security
T Office - Offensive Network Security
A Petrus Toxy Law Firm company.
Petrus Toxy AI Software
Petrus Toxy AI Software
A Petrus Toxy Law Firm company.
Petrus Toxy AI Software
Petrus Toxy AI Software
A Petrus Toxy Law Firm company.
Petrus Toxy AI Software
Petrus Toxy AI Software
A Petrus Toxy Law Firm company.
Petrus Toxy AI Software
Petrus Toxy AI Software
A Petrus Toxy Law Firm company.
Cyber Crimes
Cyber Crimes
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Tax Law
Tax Law
Counteract problems before problems become problems.
Petrus Toxy Law Firm
Petrus Toxy Law Firm
Counteract problems before problems become problems.
White Collar Crimes
White Collar Crimes
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Contract Law
Contract Law
Counteract problems before problems become problems.

Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Counteract problems before problems become problems
Counteract problems before problems become problems
Contact Petrus Toxy Law Firm today.
Anti-semitism
Anti-semitism
Contact Petrus Toxy Law Firm today.


Track record


Track record

Pågående fall / Ongoing cases


ANTI-SEMITISM / HATE CRIMES

Q3 2014- - pågår

Anti-semitism / Anti-Zionism.

Hatbrott mot judar. Ett flertal mål (målsägande sidan).

Arbetet sker i samarbete med T Office, som tar fram bevis mot gärningsmän, eftersom svensk polis och åklagare visar ett totalt ointresse att freda den judiska minoriteten i Sverige.


Q3 2015- - pågår

Ombud Olaga diskriminering (anti-semitism). Grovt tjänstefel m.m. (den enskildes sida). DO. JO. JK. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN . Personalchef NN. Rektor NN. Stockholms universitet. Staten.


Q3 2019- -pågår

Terrorfinansiering.

Petrus Toxy Law Firm representerar brottsoffer för internationella terrorbrott.

Arbetet sker i samarbete med T Office, som samarbetar med Intelligence Communities (IC) i väst.EKOBROTT / WHITE COLLAR


Q2 2019- -pågår

Misstänkt ekobrott (tilltalade sidan).

Misstänkt tjänstefel av tjänstemän på EBM (målsägande sidan).Track record


ALTERNATIVT NOBELPRIS / ALTERNATIVE NOBEL PRIZE


Q3 2005- -Q4 2007

Ombud. Förvaltningsrätt. Officiella minoriteters barns rätt till sina samtliga språk.     


Jag vann ärendet (klagande sidan).


Jag erhöll ett Alternativt Nobelpris av Sveriges Radio / SISU.        ARBETSRÄTT / LABOR LAW

         Med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt, omnämns inte samtliga ärenden:


Q3  2015- -Q1 2017

Fallet Ingeborgs (pro bono)


Har som förtroendevald arbetat inom LO och som pro bono juridiskt ombud åt  SAC Syndikalisterna. Med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt, omnämns inte samtliga ärenden:


Branscher, företag och organisationer:


Q4 2002- -Q2 2012


 • Apoteket
 • Berns
 • Bevakningsbolag : Duty, G4S, Rapid, Securitas,  Svensk Bevakningstjänst (Nokas)
 • Biografer:  SF, Zita
 • Bussbolag
 • Byggbolag
 • Bygg Ole
 • Dotterbolag till KTH och Stockholms universitet
 • ETC
 • Luftfartsverket
 • Hotell
 • Rederier
 • Restauranger
 • SL
 • Speditionsbolag
 • Stiftelser
 • Stockholms Fria
 • Stockholms Stad: Flera fall.
 • Stockholms universitet
 • Städbolag
 • Systembolaget
 • Södermanlands Landsting
 • Taxibolag
 • Tyres kommun
 • Tågbolag
 • VattenfallHar som företagare och jurist åt arbetsgivare mött  flera LO förbund.


Q3 1990- -Q4 2001, Q 2006- -Q2 2009, Q4 2009- -Q2 2012, Q3 2015- -Q1 2016


 • Byggnads
 • Kommunal
 • LivsAVTALSRÄTT / CONTRACT LAW


Q1 2017- -pågår

Obetald skuld (kärande sidan).


Q3 2015- -Q4 2015

Q3 2010

Pro bono rättsutredning (kärande sida).ENTREPRENAD / CONSTRUCTION LAW


Q3 1990  - - Q4 2001, Q2  2012 (pro bono)

Har som företagare och jurist åt arbetsgivare, drivit entreprenadrättsliga ärenden.FASTIGHETSRÄTT / REAL ESTATE LAW


Q3 2015 - - Q1 2016, Q3 2016 - - Q4 2017

Pro bono Samägande m.m. (kärande / målsägande sida)FÖRVALTNINGSRÄTT / PUBLIC LAW


Q3 2016- -Q2 2019

Ombud Avtalsbrott, Grovt tjänstefel i sex (6) fall, brott mot SoL, brott mot OSL, brott mot f d PUL m m.  IVO-anmälan m.m. 

Misstänkt  grovt hemfridsbrott m.m. (den enskildes sida).

Civilrättsligtalan. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman AE, ML, MP, DJ,  Enhetschef A-C G. Avdelningschef JH, Socialnämndens ordförande  Socialförvaltningen Enskede Årsta Vantör, Stockholms Stad. Staten.


I ärendet ingick misstänkt domarjäv vid Förvaltningsrätten i Stockholm, avd 32.


Q3 2015- - pågår

Ombud Olaga diskriminering (antisemitism). Grovt tjänstefel m.m. (den enskildes sida). DO. JO. JK. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN . Personalchef NN. Rektor NN. Stockholms universitet. Staten.


Q3 2016- -Q2 2019

Ombud Grovt tjänstefel, Grovt hemfridsbrott, Olaga tvång, Olaga frihetsberövande, Misshandel m.m. (den enskildes sida). JK. Statens ansvarsnämnd. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN på Bolagsverket. Tjänsteman NN på SKV. Tjänsteman NN på KFM. Lagfarne NN vid TR NN. Staten.


Q1 2016- -Q2 2019

Ombud Grovt tjänstefel i tre (3) fall m.m. (den enskildes sida). JK. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN på Bolagsverket. Staten.Inhouse


Q3 2019- -Q3 2019

Sweden Israel Alliance (SIA)


Q3 2019- -Q3 2019

Zionist Federation of Sweden (ZF Sweden)

The Swedish subdivision of WZO, World Zionist Organization


Q1- -Q4 2015

ALM Education
LPT


Q2 2012

Ombud LPT.

Grovt tjänstefel. Olaga tvång. Olaga frihetsberövande (den enskildes sida).

Motpart: Chefläkare NN.


Q3 2012

Q3 2009

Pro bono ombud (klagande sidan)HYRESRÄTT / RENTAL LAW

Har som förtroendevald inom Hyresgästföreningen och pro bono juridiskt ombud (hyresgäst sidan) med framgång drivit hyresrättsliga ärenden.


2002- -2004, Q2 2009, Q3 2012, Q3 2015

Motparter: Einar Mattsson, Familjebostäder, Svenska BostäderINSOLVENSRÄTT / BANKRUPTSY LAW


Q3 1990- -Q4 2001, Q2 2011

Pro bono ombud (den enskildes sida).


Q3 2012

Pro bono rättsutredning (klagande sidan).


IT-RÄTT och ETHICAL HACKING / IT LAW and ETHICAL HACKING / HACKING

Ärenden inom ethical hacking står inte omnämnda här.

Detta med hänsyn till den enskildes säkerhet, targets säkerhet, tredjemans säkerhet, sekretess och tystnadsplikt.


Q4 1985- -Q4 2001, Q1 2002- - Q2 2010, Q2 2012, Q3 2014, Q3 2015- -pågårMARKNADSRÄTT / COMPETITION LAW

Pro bono ombud (svarande sidan).


Q2 2010

Friåkare v. Taxi StockholmSKADESTÅND / INDEMNITY LAW


Q1 2017

Obetald skuld, Skadestånd m.m. (kärande sidan).

Motpart: IAL Group AB och IAL Group AB's VD samt ägare NN.


Q3 2016- -Q4 2016

Ombud Avtalsbrott, Grovt tjänstefel, IVO-anmälan m.m. (kärande sida)

Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN. Enhetschef NN. Socialförvaltningen. Stockholms Stad.


Q1 2016- - pågår

Ombud Olaga diskriminering (antisemitism). Grovt tjänstefel m.m. (kärande sida). DO. JO. JK. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN. Personalchef NN. Rektor NN. Stockholms universitet. Staten.


Q1 2016

Ombud Grovt tjänstefel, Grovt hemfridsbrott, Olaga tvång, Olaga frihetsberövande, Misshandel m.m. (kärande sida). JK. Statens ansvarsnämnd. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN på Bolagsverket. Tjänsteman NN på SKV. Tjänsteman NN på KFM. Lagfarne NN vid TR NN. Tjänsteman NN och MM på Polismyndigheten. Åklagare NN på EBM. Staten.


Q1 2016

Ombud Grovt tjänstefel i tre (3) fall m.m. (kärande sida). JK. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN på Bolagsverket. Staten.


Q1 2016

Biträdande ombud Brott mot EKMR m.m. (kärande sida). JK. Statens ansvarsnämnd. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: fd Lagfarne NN vid TR NN. Staten.


Q3 1990  - - Q4 2001,      Q3 2010, Q2 2012, Q3 2015- - pågår

Pro bono ombud (kärande sidan).SKATTERÄTT / TAX LAW


Q3 1990  - - Q4 2001,  Q 2006- - Q2 2009,  Q2 2010, Q3 2012 (pro bono)

Har som företagare och jurist åt arbetsgivare, drivit skatterättsliga ärenden från 1990.


Q2 1993, Q2 1998, Q3 2002, Q4 2004, Q3 2012

Pro bono rättsutredning (klagande sidan).STRAFFRÄTT / CRIMINAL LAWQ3 2019- -pågår

Terrorfinansiering. Petrus Toxy Law Firm representerar brottsoffer för terrorbrott.

Arbetet sker i samarbete med T Office, som samarbetar med Intelligence Communities (IC) i väst.


Q2 2019- -pågår

Misstänkt ekobrott (tilltalade sidan).

Misstänkt tjänstefel av tjänstemän på EBM (målsägande sidan).


Q1 2019

Hedersbrott. Mord. Olaga hot. Misshandel (målsägande sidan).


Q1 2017

Bedrägligt beteende, Ofredande m.m. (målsägande sidan).

Motpart: IAL Group AB och IAL Group AB's VD samt ägare NN.


Q3 2016- -Q2 2017

Trafikolycka (tilltalade sidan).

Ombud via Petrus Toxy Law Firm. Privat Förundersökning via T Office.


Q3 2016- -Q2 2017, Q4 2017- -pågår

Grovt tjänstefel, IVO-anmälan i sex (6) fall, Urkundsförfalskning, Vållande till kroppsskada, Vållande till annans död. (målsägande sidan)

Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Ordförande NN. Verksamhetschef NN. Sjuksköterska NN, USK NN, USK, NN, biträde NN. Finskt Vårdhem NN. Stockholm.


Q3 2016

Vållande till annans död. Vårdslöshet i trafik (tilltalade sidan)

Ombud via Petrus Toxy Law Firm. Privat Förundersökning via T Office.


Not: Fallet lades ner av Åklagare efter att T Office utfört en privat förundersökning, som påvisade den misstänktes gm oskuld och efter att Petrus Toxy Law Firm samtidigt gett understöd, som juridiskt ombud åt den misstänkte gm.


Q3 2016- -Q2 2017

Ombud Avtalsbrott, Bedrägeri, Förtal, Grovt tjänstefel, IVO-anmälan, Urkundsförfalskning. (målsägande sidan).

Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN. Enhetschef NN. Verksamhetschef NN. Socialförvaltningen. Stockholms Stad.


Q1 2016

Ombud Olaga diskriminering (antisemitism). Grovt tjänstefel m.m. (målsägande sidan). DO. JO. JK. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN. Personalchef NN. Rektor NN. Stockholms universitet. Staten.


Q1 2016

Ombud Grovt tjänstefel, Grovt hemfridsbrott, Olaga tvång, Olaga frihetsberövande, Misshandel m.m. (målsägande sidan). JK. Statensansvarsnämnd. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN på Bolagsverket. Tjänsteman NN på SKV. Tjänsteman NN på KFM. Lagfarne NN vid TR NN. Tjänsteman NN och MM på Polismyndigheten. Åklagare NN på EBM. Staten.


Q1 2016

Ombud Grovt tjänstefel i tre (3) fall m.m. (målsägande sidan).

JK. Europadomstolen. Skadeståndstalan. Straffrättsligtalan.

Motpart: Tjänsteman NN på Bolagsverket. Staten.


Q2 2015

Grovt bedrägeri, Kvinnofridskränkning m.m. (målsägande sidan).


Q3 2015

Näthat. Förtal, Olaga hot m.m. (målsägande sidan).


Q3 2014- - pågår

Anti-semitism / Anti-Zionism. Hatbrott mot judar. Ett flertal mål (målsägande sidan).

Arbetet sker i samarbete med T Office, som tar fram bevis mot gärningsmän, eftersom svensk polis och åklagare visar ett totalt ointresse för att freda den judiska minoriteten i Sverige.


Q2 2012

Grovt bedrägeri. Grov skadegörelse. Grov stöld (målsägande sidan).


Q2 2011

Körkort. Ofredande, Olaga tvång (målsägande sidan).


Q2 2010

Rinkebyhuset: Olaga intrång, Ohörsammande mot ordningsmakt (tilltalade sidan) Fall1;

Rinkebyhuset: Olaga intrång, Ohörsammande mot ordningsmakt (tilltalade sidan) Fall 2;

Rinkebyhuset: Olaga intrång, Ohörsammande mot ordningsmakt (tilltalade sidan) Fall 3;

Rinkebyhuset: Olaga intrång, Ohörsammande mot ordningsmakt (tilltalade sidan) Fall 4;

Rinkebyhuset: Olaga intrång, Ohörsammande mot ordningsmakt (tilltalade sidan) Fall 5;

Rinkebyhuset: Olaga intrång, Ohörsammande mot ordningsmakt (tilltalade sidan) Fall 6.


Q1 2014

Trafikbrott (tilltalade sidan).

Pro bono rättsutredning.


Q3 2015

Grovt bedrägeri, Urkundsförfalskning m.m. (målsägande sidan).

Vållande till annans död. Vårdslöshet i trafik (målsägande sida).


Q3 2014

Trafikbrott: Konventionsrätt, Ne Bis In Idem, Unionsrätt m.m. (tilltalade sidan).


Q2 2014

Misshandel vs. Våld mot tjänsteman (tilltalade sidan).


Q3 2012

Skattebrott (tilltalade sidan).


Q3 2010

Egenmäktighet med barn (målsägande sidan).


Q2 2010

Bromma flygplats: Terrorism m.m. (tilltalade sidan).

Våld mot tjänsteman (tilltalade sidan).


Q2 2004

Skattebrott (tilltalade sidan).Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

Jurist


 


 


 

Vill du vinna?


Anlita en jurist som tänker "outside the box".


Anlita en jurist som du kan ställa raka frågor till. Från mig får du raka svar.


Välkommen till den vinnande sidan.


Petrus Toxy

JuristVittnesmål / Testimonies:

"I was working with Petrus while I was a CEO assistant and Petrus worked with labor law and labor recruitment. Petrus is very driven, structured and hard-working. He was highly committed to helping the firm reach its goals."

/ Emma Bengtsson, Security Senior Analyst at Accenture

"I have hired Petrus several times, each time with great success and to the greatest satisfaction. Petrus has a smooth personality, yet very driven. He is extremely focused and never rests until my problem is solved. Petrus has high integrity and you can sincerely trust in him and his competence (which is far above average). I highly recommend Petrus's services for anyone who has a difficult problem, you will most probably not be disappointed if you try him."

/ Sean Mert, Market Maker Researcher at Nordea Markets

"Fick sparken två veckor före julafton. Kommunal gjorde inget. Utan (Petrus) hade jag fått 0 kronor och inga referenser. (Petrus) kallade omedelbart min arbetsgivare. (Petrus) tyckte inte att det var god sed, att sparka någon inför Jul.  (Petrus) la förhandlingen på julafton. (Petrus) ordnade att jag fick jag 370.000 kronor och bra referenser."

/ Medlem i Kommunal

"(Petrus) är 'djävulens advokat'."

/ Motpartens advokat, Sju Advokater

"Det var det värsta jag varit med om!"

/ Stockholm Stads ombud från Advokatfirman Delphi, efter arbetsrättslig mangling med Petrus Toxy.

"(Petrus) är stenhård!"

/ Lärarjourens ombud efter arbetsrättslig mangling med Petrus Toxy.

"Jag har ont i magen!"

/ Systembolagets ombud efter arbetsrättslig mangling med Petrus Toxy.

"Arbetsköparen sparkade mig. Det är endast tack vare (Petrus) som jag fick skadestånd."

/ SAC medlem.


"En arbetstagare söp bort en byggarbetsplats. (Petrus) skötte utmärkt förhandlingarna med Byggnads."

/ Ägare till Tahawac Bygg

"(Petrus) ger ett bestående intryck."

/ G4S ombud efter arbetsrättslig mangling med Petrus Toxy.

"Utsattes för grova sexuella trakasserier på G4S. G4S gjorde ingenting. Transport gjorde ingenting. Skyddsombudet gjorde ingenting. DO gjorde ingenting.

(Petrus) kallade min arbetsgivare och hjälpte mig."

/ G4S arbetare

"Utan Petrus juridiska kunskaper hade en sol-och-vårare lurat mig på 2.700.000 kr.

Är evigt tacksam."

/ VL

"Mobbades under flera år hos min arbetsgivare, Stockholms stad.

Anlitade (Petrus). Han fick slut på mobbningen.

Fick nytt jobb och skadestånd."

/ Lärare (NN1)

"Mobbades av skolans rektor och Kommunals skyddsombud. Det pågick i flera år. Stockholms stad gjorde inget.

TIll slut orkade inte min kropp. Hade turen  komma i kontakt med (Petrus). 

(Petrus) gick resolut in på min sida.

(Petrus) är ett ombud du vill ha på din sida av förhandlingsbordet.

FIck ett nytt arbete och pengar från Stockholms Stad. Rektorn fick sparken.

/ Lärare (NN2)

"Utan (Petrus) hade jag och min familj hamnat på barbacke. Avskedet ogiltig- förklarades. Fick skadestånd.

Bytte till en privat arbetsgivare."

/ Lärare (NN3)

"Transport satt i arbetsgivarens knä. (Petrus) hjälpte mig."

/ Transport Avd 5 medlem.

"Arbetsgivaren betalade inte min lön.

Hade inga pengar till hyra och mat.  (Petrus) hjälpte mig. Tack!"

/ Ensamstående Hotell och restaurang  medlem

"Fakturabedragare försökte lura mig. Dem hotade sända  räkningen till Kronofogden. Petrus hjälpte mig. Han skickade ett brev till bedragarna.

Bedragarna makulerade räkningen."

/ Sirkka, Solna.

"(Petrus) gjorde en förundersökning åt våran förening. Föreningens konto hade länsats på en halv miljon kronor. Det var alla våra pengar. Polisen gjorde ingenting. Åklagaren gjorde ingenting. Efter vi sänt in (Petrus) förundersökning återupptog polisen sitt arbete."

/ NN, Stockholm.

"Mitt företag utsattes för skadegörelse. PolIsen la ner anmälan. Petrus Toxy T Office spårade upp gärningsmannen och skaffade teknisk bevisning.

Polisen tog åter upp förundersökningen.

/ Företagare (NN), Vällingby.

"Blev lurad av Solvalla BIltorg.

Petrus hjälpte mig juridiskt. Solvalla BIltorgs ägare blev riktigt spak."

/ NV. Företagare, Stockholm.

"Den bästa utredningen jag sett!"

/ Utredare (fd polis) Länsförsäkringar Stockholm, om Petrus Toxys utredning gällande ett misstänkt försäkringsbedrägeri.

Utredningen gjordes inom ramen för det som idag är

T Office.

"(Petrus) gjorde ensam på sex månader ett arbete, som hade tagit oss 12 månader att göra."

/Kriminalinspektör RS, Chef för Länskriminalens Underrättelseenhet.

Arbetet gjordes inom ramen för det som idag är T Office.


"Sålde mitt företag. Köparen köpte varor i mitt namn. Fick räkningar på flera hundratusen kronor. Polisen gjorde ingenting. Blev (Petrus) klient.

Det slutade med att köparen betalade allt han var skyldig mig.

Utan (Petrus) kunskap hade jag hamnat hos Kronofogden. (Petrus) är en klippa!"

/ JN. Företagare.

"Trakasserades av Skatteverket.

Jag sköntaxerades gång på gång.  Skatteverket vägrade kommunicera. Anlitade (Petrus). (Petrus) sände handläggaren ett brev.

Skatteverket slutade trakassera mig."

/ (NN). Företagare, Stockholm.

"(Petrus) närvarade vid utmätning. Han tog tjänstemännens ID. Fogden var mer saklig i närvaro av (Petrus). (Petrus) sa vad fick tas och inte tas. Det slutade med att fogden inte tog någonting. Hade fogden tagit mina verktyg hade jag inte kunnat arbeta. Att (Petrus) kom på kort varsel var guld värt!"

/ Klaus. Företagare, Stockholm.

"Blev mot min vilja inlåst på psyket av två  AT läkare. Lyckades ringa Petrus.  Överläkaren sa sig hålla mig kvar i tre veckor. Kanske längre. Petrus kom och förklarade lagen. Överläkaren flinade. Hon sa åt Petrus att skriva till domstol och IVO. Petrus sa att IVO var det sista han skrev till. Han sa sig börja med polis och åklagare. Han sa: "Olaga frihetsberövande har 10 års fängelse på straffskalan".

Överläkaren skrev ut mig samma dag."

/ (NN). Patient, Stockholm.

"Läkaren vägrade ge mig vård. Bad Petrus komma till vårdmötet. Petrus läste högt ur lagboken. Läkaren gav mig den vård jag behövde."

/ (NN). Patient S:t Görans Sjukhus, Stockholm.

"Tack!"

/Samir Sabri

Petrus Toxy Law Firm tog via T Office inför resning fram vittnen, som polisen 30 år tidigare borde ha hört, men inte hört.
Fallet Samir.

"Jag hade ont i ryggen. Läkaren friskförklarade mig. Läkaren ville skicka hem mig. Kallade på Petrus. Petrus sa till läkaren att han skulle hänga henne juridiskt. Om det visade sig att jag inte var frisk.

Överläkaren bad få göra ny undersökning. Undersökningen visade att jag hade spricka i ryggraden, diskbråck och benskörhet. Jag var inte färdig behandlad."

/ (NN). Patient Bromma Sjukhus, Stockholm.

"Jag hade suttit i fängelse utan (Petrus) juridiska hjälp."

/ Rinkebybo.

Misstänkt för olaga intrång m.m.

Friad från misstanke.

"Tack vare (Petrus) juridiska arbete får mitt barn gå i finskspråkig skola."

/ (NN). Förälder.

"Petrus hjälpte oss mot Stockholm stads diskriminering."

/ Rektor på Muslimsk friskola (NN)

"(Petrus) har genom åren juridiskt hjälp Utbildnings Syndikatet och SAC.. och för det arbete är vi mycket tacksamma.."

/ SAC Utbildnings Syndikatet

"När jag fick sparken fixade (Petrus) att jag fick större skadestånd än vad som står i lagboken. (Petrus) vände arbetsköparens "bevisning" till min fördel."

/ SAC medlem LS Stockholm

En av grundarna av svenska AFA.

"Min arbetsgivare försökte lura mig på min lön. (Petrus) hjälpte mig."

/ Papperslös LS Skärholmen SAC

"Är fackligt förtroendevald. MIn arbetsgivare försökte tvinga mig säga upp mig. Dom försökte sätta mig på nattskift. Nattskiftet var lagd långt borta från min bostadsort. Dom visste att jag hade mitt barn samma vecka. Hade dom lyckats hade jag inte kunnat träffa mitt barn. Eller så hade jag fått säga upp mig. Tog med mig (Petrus). (Petrus) berättade lagen åt min arbetsgivare. Behöver inte längre arbeta nattskift eller vara långt borta hemifrån."

/ Ensamstående Vattenfallsarbetare

"Finsk Hemtjänst fuskade med lönen. Dom betalade inte ut 6.000 kr i OB och dom gav mig inget intyg. (Petrus) kallade Finsk Hemtjänst. Har aldrig sett enhetschefen mer svettig än under mötet med (Petrus)."

/ Hemtjänstarbetare (NN)

"Finsk Hemtjänst lurade mig på 30.000 kronor i övertidsersättning. (Petrus) kallade FSB och hjälpte mig."

/ FSB vikarie (NN)

"Tack!" / Ingeborgs Bageri

"Överförmyndarenheten i Stockholm beslutade mot min vilja ge mig God man. Tack till (Petrus). Han hjälpte mig juridiskt. God man togs bort."

/ Asta, Stockholm.

"God man förskingrade mina pengar. Fick ingen hjälp från Solna Stad. (Petrus) hjälpte mig.

God man sa själv upp sitt uppdrag."

/ Asko, Solna.

"Hade blivit åtalad utan Petrus juridiska hjälp."

/ Företagare på Östermalm, Stockholm.

Misstänkt för Ekobrott.

Åtalet lades ner. Rekvisiten uppfylldes inte.

"Socialen omplacerade mitt barn utan att följa lag. Petrus hjälpte oss.

Utan Petrus hade Socialen gjort vad dom ville. Ingen annan brydde sig att hjälpa oss."

/ (NN). Förorts mamma.

"Soss vägrade svara på mina brev. Kontaktade (Petrus). (Petrus) krävde ut tjänstemännens personnummer.

Soss började svara på mina brev."

/ Tenstabo

"Mitt företag utsattes för utpressning i Solna Stad. Utan (Petrus) juridiska agerande hade 400.000 kronor brunnit inne."

/ Företagare i Solna Stad

"Einar Matsson ville inte byta mitt torkskåp. Dom sa att jag fick betala det själv.  Petrus hjälpte mig med hyreslagen. Efter det bytte Einar Matsson mitt torksskåp utan kostnad. Petrus är en ängel!"

/ Pensionär i Tensta

"Efter avtjänat straff fortsatte Polisen stoppa min bil. De kontrollerade mig varje dag.

Jag kontaktade (Petrus). (Petrus) kontaktade polischefen. Polisen lyssnade på (Petrus).

Polisen slutade ofreda mig.

/ Hässelbybo

"Kommuner har satt i system tjäna pengar på felaktigt utfärdade böter. Trafkstyrelsen tolkade lagen fel. De gav sitt stöd till kommunen.  Petrus tolkade lagen åt Trafikstyrelsen och Polisen. Tack till Petrus, som med vändande post fick genom en rättelse. Otroligt snabbt agerat!"

/ PP. Företagare i Bålsta.

"Skatteverket försökte dubbelbeskatta mig. Petrus tolkade skatteavtalet åt Skatteverket. Skatteverket beslutade att inte dubbelbeskatta mig. Tack Petrus!"

/ Sverigefinländare. Stockholm.

"(Petrus) skrev ett Testamente åt mig. Testamentet motverkar bråk mellan mina barn. (Petrus) är mycket kunnig. Är nöjd med (Petrus) service. Vet ingen annan jurist, som kommer hem till sina kunder. När det passar kunden."

/ Chef på LM Ericsson


"Ett stort tack till Petrus!"

/ MT Vållande till annans död m.m.


Åklagare beslutade att inte åtala Petrus Toxy Law Firm klient.


T Office gjorde åt Petrus Toxy Law Firm klient en privat förundersökning, som visade att rekvisiten för de aktuella misstänkta brott inte var uppfyllda vare sig på den objektiva eller subjektiva sidan.

Black book.


Hatet mot jurister.

Hotet mot rättssamhälle:


Not.: De grövsta angreppen mot rättssamhället och mig som jurist, har kommit från tjänstemän vid Socialförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör.

Detta i samband med en  omfattande ganskning av förvaltningen.

Vissa av tjänstemännen hade redan tidigare blivit granskade av Janne Josefsson och Uppdrag Granskning.

Under ärendets gång fick ett flertal tjänstemän bla. Enhetschefen Ann-Christine Gullans sluta.

T Office inhämtade bevisning om att tjänstemännen hade i tjänst begått flera grova fel enskilt och i samarbete, som i ett flertal fall uppfyllde rekvisiten för brott.

"(Petrus) ska få ett nackskott."

/ Näthatare (MM), 

Publicerad på vänsterbloggare (FF) blogg.


Not.: T Office © spårade upp och kontaktade näthatare (MM).  Näthatare (MM) har idag tonat ner sitt näthat. (MM) är vän till näthatare (NN). Se nedan.


Vänsterbloggare (FF) fungerade, som ett nav i näthat mot: arbetsgivare, jurister och rättssamhället. Hon har koppling till LO och finns i periferin av SAC.


T Office © spårade upp bloggaren FF.

Efter att bloggaren FF spårats upp och kontaktats, tog bloggaren FF ner näthatet.

"Petrus Ius Toxy..  gillar att stämma folk...och kommuner.."

/ Näthatare (NN),Not.: Det stämmer att jag (Petrus Toxy) stämmer enskilda och associationer, men jag gör det inte för höga nöjes skull. Jag gör det för att få treskande enskilda och associationer att följa rådande författning.


Näthatare (NN) fungerar som ett nav bland nättroll. Han har som "hobby" att kartlägga judar i  Sverige och Alliansens politiker. Han gör det genom social media.


Han har koppling virtuellt och politiskt till SD samt till kommunals medlem (TK), som återfinns i ett  av mina arbetsrättsliga fall.

Ett fall som jag vann åt min klient.


Kommunals medlem delar näthataren (NN) intresse för SD, och för att sprida näthat mot  förtroendevalda inom: V, S, M.
"(Petrus) ska få en yxa i huvudet."

/ Näthatare (OO).

"En vacker dag retar han (Petrus Toxy) upp fel person."

/  Näthatare (Mackan).


"Enligt Arbetet blev han (Petrus Toxy) omskriven när han uppmanade syndikalister att samlas utanför Berns VD:s hem vid midnatt på dennes födelsedag."

/ Näthatare (QQ).


Not.: Detta inlägg understryker koppling mellan förtal i LO:s media och vänsterns näthat, som i detta fall delades av SD sympatisörer.


Direkta hot är ett angreppssätt mot jurister. Ett annat sätt är föringande av juristens yrkeskunskaper.

Syftet är att sprida missaktning. Se nedan.


Detta påstående ovan var det en känd (S) topp, som spred via sitt PR-byrå, som anlitats av Berns. Samtidigt satt mannen i Rikspolisstyrelsen och ivrade för att samhället skulle bryta upp strejken mot Berns.

En strejk som SAC konkurrent LO motsatte sig. Vilket ger ett exempel på det ohälsosamma kopplingen mellan  (S), LO och rättsvårdandemyndigheter.


"Ruben Tastas Duque och syndikalisterna tvår sina händer och påstår att det knapp vet vem Petrus är och att de inte vill ta nått ansvar för hans nuvarande beteende när de stöttade och lyfte fram honom när han i syndikalisternas, Västerorts LS:s och Stockholms LS:s namn och med deras resurser stämde bolag.."

/ Näthatare (RR).


Not.: En del av näthat kan vara förringande och framställan genom osanna utsagon den för näthat utsatta personen, som klandervärdig.


"Killen (Petrus) är allvarligt störd.."

/ Näthatare (Mackan)."(Petrus) har varit gift tidigare o har två söner från det äktenskapet..."

/ Näthatare (TT).


"(Petrus)..kör en .. och bor .. "

/ Näthatare (Mackan).


"..hälsa..dina föräldrar..".

/tf  Enhetschef Ann-Christine Gullans,  Socialförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör.


Not.: Enhetschefens slutkläm i e-mail till mig, efter att utan lagstöd ha utrett mig i min egenskap av juridiskt ombud.

Hade av en klient fått i uppdrag att granska Socialförvaltningen.

Syftet med Enhetschef Ann-Christine Gullans utsago är att sprida räddsla hos de som granskar, att visa att hon inte bryr sig om att följa lag, utan nyttjar sin ställning  på en myndighet till att för egen vinning bryta mot lagen.


".. (Petrus) är en pojkspoling.."

/Tjänsteman Marie Pettersson, Socialförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör.


Not.: Tjänstemannen ringde i tjänst min klient.

Målet var att förringa min profession och förhindra utlämning av klientens handlingar till mig samt förhindra mig från att  ganska lagbundenheten på Socialförvaltningen.

I nästa steg var målet att förhindra en JO anmälan och polisanmälan för grova tjänstefel m.m.

Att göra på detta sätt som Tjänsteman Marie Pettersson gjorde är ett skolexempel i förarbeten och doktrin på Förtal.

Där Förtalets syfte är att skada juristen ekonomiskt.


Att näthatare direkt eller indirekt hotar juristers familj är ingenting ovanligt i Sverige. Hoten kan vara direkta eller subtila i stil med "hälsa dina föräldrar NN och MM" eller "jag vet vart du bor". "jag vet vad du kör för bil", "jag vet vad dina barn heter".

 

Näthatare som T Office  © spårat upp arbetar alltifrån, som: studenter, barnskötare, hemtjänstpersonal, politiker, fackligt förtroendevalda, USK:or, företagare, jurister, datavetare, ingenjörer, tjänstemän på förvaltningsmyndigheter, till nämndemän i domstolar.


De flesta näthatare lever "normala" liv.

De har familj, boende, bra inkomst, bil och har råd att åka på semester.

De flesta har multipla Internet-identiteter.

De flesta säger sig inte förstå, att de begått ett eller flera brott.This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Enjoy your visit.

Cookie-policy
Accept